Geographical Dictionary Polish Kingdom

Polish encyclopedia published between 1880-1914 in Warsa by Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski.

This project holds translated excerpts from this encyclopedia.

Citation

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914

Source: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/