Doświadczenia z pierwszej ręki,

Projekt ten zawiera relacje naocznych świadków wydarzeń w stosunku do dalszej rodziny.