Russian Revolution

Projekt posiada historie rodzinne powiedział w kontekście rewolucji rosyjskiej.