קייב המחוזי גאזט

I am seeking archives that have copies of Киевская губерния Ведомости from 1906 כדי לסקור את רשימת בוחרי דומא למחוז קייב. Copies are believed to exist at the Moscow public library.

צור עימי קשר אם אתה יודע איפה ניתן להשיג עותקים דיגיטליים של עיתון זה.

May 09th, 2013 פורסם על ידי ג'ון Jaroker הגיש ב: עיתונים