משפחת Jaroker

בניגוד לחלקים האחרים של אתר זה, the אתר Jaroker פרטי הוא פונה קדימה. זה מקום לילדים שלי לכתוב עכשווי,,en,קריאת מאמר זה פותחת כמוסת זמן של רגשות,,en,כולם בתצלומים האלה מחייכים,,en,סיפורי משפחה של ג 'ורקר,,en, סיפורים קצר רגע על מסיבות יום ההולדת שלהם, אירועים בבית הספר והופעות.

איך הכל התחיל

מאמר בעיתון זה מתאר את המשפחה שלי כמה חודשים אחרי שהגרנו לאמריקה. אני מצאתי את זה בעיתונים של ההורים שלי שילב בין מעטפות ופנקסי כתובות. Reading this article opens a time capsule of feelings, אלה של פחד, אופטימיות ואושר. Everyone in these photos is smiling; אני ביותר.

Jaroker Family Interview

גזיר עיתון זה משתמש בזכוכית מגדלת שפעילה כאשר מזיז את העכבר מעל התמונה. לחץ על התמונה כדי לכבות את זכוכית המגדלת ועל.