מלחמת העולם השנייה

פרויקט זה מחזיק סיפורים משפחתיים המתרחשים במלחמת העולם השנייה.