ארכיון היסטורי לאומי רוסי

ארכיון רוסי מחזיק תמונות דיגיטליות של מסמכים מהאימפריה הרוסי.

אתר אינטרנט: http://www.fgurgia.ru/

מציאת סיוע: http://www.fgurgia.ru/showObject.do?object=33943609

רשימות שימושיות

תיאור 8404: לפני המהפכה. משרד, ארכיונים ואוספי סנאט כתב יד של משרד הסינוד הקדוש, הארכיונים של מועצת המדינה, המשרד של הדומה הממלכתית, ואחרים