Рускі дзяржаўны гістарычны архіў

Рускі архіў правядзення лічбавых малюнкаў дакументаў з царскай Расіі.

Сайт: http://www.fgurgia.ru/

Навукова-даведачны апарат: http://www.fgurgia.ru/showObject.do?object=33943609

Карысныя спісы

Апісанне 8404: дарэвалюцыйны. Офіс, Сенат архівах і рукапісных фондах Упраўлення Святога Сінода, архіва Дзяржаўнага савета, Кіраваннем Дзяржаўнай Думы, і іншыя