Bentsion Yaroker

Bentsion Yaroker נולד לזלמן וXaia (חיה) בתוך 1858 בקנב אוקראינה.

שיא לידה

ברית מילה על ידי: הרב חיים וLomazov Sapira.
תאריך לידה (ראה הערה למטה): ינואר, 11 (נוצרי); שבט, 8 (יהודי).,
מועד ברית המילה: ינואר, 18; שבט, 15.
הורים: Father – Zalman Yaroker from בוגוסלב; אמא - חיה.
ילד: שלה (...?) בנציון
תאריך בלוח שנה רוסי

יאן. 11 1858 (רוסי) == ינואר. 23, 1858 (יל) == שבט 8, 5618 (עברית)

מסמכי המקור

img_5293b437b1ab2
img_5293b4a3968a1

img_5293b7c6ca3c5
img_5293b804d2c5c

Bentsion YAROKER 1858 birth

Bentsion YAROKER 1858 הולדה

24 בנובמבר,en, 2013 פורסם על ידי ג'ון Jaroker הגיש ב: רשומות ויטל

יהיה הראשון להגיב. השאר תגובה