סוניה Kupchik

סוניה Kupchik
ב: אודות 1932
ד:
עובדות
  • אודות 1932 - הולדה - ; הווזיר ', Voblasts Homyelskaya, BLR
  • 1957 - Emmigration - ; הווזיר ', Voblasts Homyelskaya, BLR
  • 1957 - הגירה - ; פתח תקווה, ISR
אבות קדמונים
   
?
 
   
  
  
?
 
סוניה Kupchik
אודות 1932 -
  
 
  
משה Yaroker
1862 - 1922
 
   
  
  
?
 
גיליון קבוצת משפחה - ילד
הורה (M) Kupchik
הולדה
מוות
חתונהאל חוה Moyseevich Yaroker
אב?
אמא?
הורה (F) חוה Moyseevich Yaroker
הולדהABT 1900קניב, המחוז צ'רקסקה, UKR
מוות
חתונהאל Kupchik
אבמשה Yaroker
אמא?
ילדים
Fסוניה Kupchik
הולדהאודות 1932הווזיר ', Voblasts Homyelskaya, BLR
מוות
Mאברם Kupchik
הולדה
מוות
MMoitya Kupchik
הולדה
מוות