Joe Schwartz

Joe Schwartz
b:
d:
Fakty
  • Narodziny - I
Przodkowie
   
(HE) Schwarz
1868 - 1928
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - Dziecko
RODZICÓW (M) Joe Schwartz
Narodziny
Śmierć
Małżeństwodo ?
Ojciec(HE) Schwarz
Matka?
RODZICÓW (Państwo) ?
Narodziny
Śmierć
Ojciec?
Matka?
DZIECI
MJoe Schwartz
Narodziny
Śmierć
MSy Schwartz
Narodziny
Śmierć