שוורץ

שוורץ
ב:
ד:
עובדות
  • מוות - ו -
אבות קדמונים
   
שוורץ
1761 -
 
 
שוורץ
1798 -
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
גיליון קבוצת משפחה - ילד
הורה (M) שוורץ
הולדה1798
מוות
חתונהאל ?
אבשוורץ
אמא?
הורה (אתה) ?
הולדה
מוות
אב?
אמא?
ילדים
MYtshak Yankyv שוורץ
הולדהאודות 1838
מוות
חתונהאל פרופ
Mשוורץ
הולדה
מוות
עדות
[S45] ראיון Hy Suchman 2005-03-27