Leo Zelmanovich Yaroker

ליאו Zelmanovych Yaroker
ב: 1922
ד: 15 ספטמבר 1942
עובדות
  • 1922 - הולדה - ; קייב, קייב עיר, UKR
  • 15 ספטמבר 1942 - מוות -
אבות קדמונים
   
משה Yaroker
1862 - 1922
 
   
  
  
?
 
ליאו Zelmanovych Yaroker
1922 - 15 ספטמבר 1942
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
גיליון קבוצת משפחה - ילד
הורה (M) זלמן Moiseevich Yaroker
הולדה1899קניב, המחוז צ'רקסקה, UKR
מוותJAN 1944
חתונהאל חאן Haimovna
אבמשה Yaroker
אמא?
הורה (F) חאן Haimovna
הולדה
מוות
חתונהאל זלמן Moiseevich Yaroker
אב?
אמא?
ילדים
Mליאו Zelmanovych Yaroker
הולדה1922קייב, קייב עיר, UKR
מוות15 ספטמבר 1942
עדות
[S75] רקורד צבאי - ברית המועצות - Leo Zelman Yaroker